Terms and conditions

Payment
- Credit card/Payson, all prices are in EURO. (Note: You don’t have to be a Payson member to use the credit card transaction)

Exchange and refunds
Within 14 days after receiving your order, you may request for an
exchange or a refund. However, after this time limit, an exchange or a refund will not be accepted. Any items that are returned must be in perfect condition. Shipping charges for returned merchandise are at the customer’s expense.

We advise all customers to check garments thoroughly upon delivery
before removing any attached tags or disposing of any original
packaging. If an item is complaint, shipping charges are on
Tjinona’s expense.

Tjinona.se does not guarantee that all items included in the Tjinona web shop are in stock at the time of your order. In the event that an item is unavailable, Tjinona will contact you shortly by phone or by e-mail.

If you wish to exchange, refund or complain please email your
requests to info@tjinona.se

Shipping
Shipping charges outside Sweden is fixed at 20 €.
International orders are shipped with DHL and will be deliverd within 7 days.

Specific Payson term for Swedish customers (in swedsih only)

Om Paysonfaktura

”Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 25 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.
Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag.
Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer.
Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens
kreditvärdighet.”


Information om ångerrätt
”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna
nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”


Information om pantsättning
”Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi
AB, 556489-2924.”
Om Tjinona Om Tjinona Om Tjinona